Mijn Schilder Wereld
                                        Creaties van en voor het Hart

Janine Polling 

Markescheiding 8

9461KD GIETEN

Tel:  06 - 29194980 

Email: jcpolling@live.nl

CONTACTFORMULIER:

Je kunt gebruik maken van het contactformulier. Ik reageer zo spoedig mogelijk op je vraag. 

 

  

Het Privacybeleid van toepassing op www.mijnschilderwereld.nl

Bij het gebruik van deze website kan door mijnschilderwereld.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze site en andere websites worden verzameld, door middel van cookies.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met STRATO AG.

Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt voor het  afhandelen van vragen over/of verzending van opdrachten of bestellingen geplaatst bij Mijn Schilder Wereld.

Als u een formulier op deze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen.